Ansluta till fibernätet

Hittills har vår fiberförening anslutit X medlemmar till fibernätet. Målet med föreningen är dock att ansluta alla bebyggda fastigheter inom upptagningsområdet så möjligheten finns fortfarande att ansluta till nätet även om priset kommer bli högre än för de som var med från början.

Så fungerar en efteranslutning
De tillkommande medlemmarna kommer att betala en fast kostnad om X kr plus en rörlig kostnad på uppskattningsvis Y kr per meter till närmaste skåp. Det fasta beloppet är en insats som del i den kostnad medlemmarna som var med under etableringsfasen tog för att bygga stamnätet. Den rörliga delen är en självkostnad för de tillkommande kostnader för att ansluta varje ny fastighet.

Är du intresserad av att ansluta din fastighet kan du skicka mail till styrelsen eller kontakta NN på tel 0498 xx xx xx som är ansvarig i föreningen för efteranslutningar som kan ge ett uppskattat totalpris för anslutningen.

Vill du sedan gå vidare med anslutning är det dags att teckna avtal. I och med att Fiberföreningen är en ekonomisk förening krävs en medlemsansökan, utöver anslutningsavtalet. I samband med att du skickar in avtalen betalar du även insatser samt medlemsavgift. Den rörliga kostnaden kommer att faktureras till dig efter att arbetet sammanställts.

Fiberföreningen kommer att ordna med alla tillstånd med mera för grävning och kommer att höra av sig när det är dags att ansluta. I och med att Fiberföreningen vill hålla nere kostnader för efteranslutning har vi valt att endast ansluta nya fastigheter vid två tillfällen per år, en på våren och en på hösten. På så sätt kan vi undvika upprepade etableringsavgifter från entreprenörerna för grävning och fibrering.

Kostnad
– Anslutning kostar X kr plus uppskattningsvis Y kr per meter till närmsta fiberskåp.
– Medlemskap i Fiberföreningen kostar 200 kr per år.
– Abonnemanget kostar 350 kr/mån varav 51kr/mån går till Fiberföreningen för underhåll av nätet.

I detta ingår bredband med 100 Mbit/s, TV(Telia paket lagom) med två TV-boxar och möjlighet till telefoni.