Dokument

Här kommer viktiga dokument för att bli medlem.

Stadgar för Fiberföreningen

Medlemsansökan

Anslutningsavtal – Anpassat för nytillkomna medlemmar

 

Överlåtelseavtal inkl medlemsansökan – Det är viktigt att även medlemsansökan fylls i i samband med överlåtelse.

Teknik

Medföljande utrustning och inkoppling

Installationsinstruktion